Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1039 (2007-2008)
Innlevert: 02.05.2008
Sendt: 05.05.2008
Besvart: 09.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Da Kure epilepsisenter ble nedlagt, lovet statsråden at Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF skulle etablere et tilbud for 12 personer innen 1. oktober 2007 med egnede lokaler og kvalifisert personell. Tilbudet til personer med epilepsi skulle ikke bli svekket, men heller bli styrket gjennom de muligheter for samhandling med spesialkompetanse som denne løsningen vil gi.
Kan statsråden forsikre om at tilbudet i dag er styrket i tråd med svarene på spørsmålene fra 2007 nr. 1154 og nr.1323?

Begrunnelse

Mange var bekymret da driften ved Kure epilepsisenter ble nedlagt 1. oktober 2007. Jeg ber nå om at statsråden nok en gang forsikrer om at tilbudet som ble lovet er opprettet i tråd med tidligere besvarelser, og at både kvaliteten og kvantiteten på rehabiliteringstilbudet ikke er blitt svekket.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF at tilbudet ved Epilepsisenteret -SSE som erstatning for tilbudet ved Kure ennå ikke er i gang, men at pasientene har vært ivaretatt.

Det tok lenger tid enn beregnet å komme fram til endelig beslutning om det nye opplegget ved SSE, slik at oppstarttidspunktet 01.10.2007 ikke ble mulig å gjennomføre. Det har vært lagt planer bl.a. for pasientforløp, og det er inngått avtale med Dønski Industrier/NAV om yrkesrettet rehabilitering. Det har vært kontakt med ansatte ved Kure epilepsisenter med tanke på muligheten for at nøkkelpersonell kunne delta i etableringen av rehabiliteringstilbudet ved Epilepsisenteret -SSE. Det ble så ansatt 3,5 personer som har deltatt i detaljplanlegging av tilbudet.

Bygningsmessige problemer har ført til at det har tatt noe tid å få på plass lokaler for tilbudet. Det er nå planlagt at første gruppe skal innlegges 19. mai 2008. Dette oppholdet er koordinert med yrkesrettet rehabilitering i samarbeid med Dønski Industrier.

I ventetiden har SSE hatt kontakt med pasientene, som har blitt informert om utsettelsene. Pasientene er gitt valget enten å vente på tilbudet ved Epilepsisenteret- SSE, eller å bli henvist til Røysumtunet rehabiliteringssenter. Ingen har ønsket å bli henvist til Røysumtunet. Noen få pasienter med særlige behov har blitt tatt vare på gjennom det eksisterende tilbudet ved Epilepsisenteret-SSE. Pasientorganisasjoner og brukerutvalget er holdt orientert underveis i prosessen.

I planleggingen har det vært et sammenfall av flere uforutsette forhold som har medvirket til senere oppstart av rehabiliteringstilbudet til epilepsipasienter ved Epilepsisenteret-SSE enn forventet sommeren 2007. Etter det jeg har fått opplyst har det vært en grundig prosess, som vil gi som resultat et godt rehabiliteringstilbud til denne pasientgruppen.