Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:983 (2008-2009)
Innlevert: 01.04.2009
Sendt: 01.04.2009
Besvart: 06.04.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Behovet for varetektsplasser i Midtre Hålogaland Politidistrikt er stort fordi lange avstander til nærmeste fengsel legger beslag på knappe mannskaper til transport, og erfaringstall viser at reiseutgifter gir betydelige innhugg i driftsbudsjettet i politidistriktet. Justisministeren har vist forståelse for problemet og kommet med positive signaler om å finne en løsning, der bl.a. et nedlagt forsvarsanlegg Nes Fort i Lødingen er aktuelt.
Hva er status for etablering av varetektsfengsel i Midtre Hålogaland politidistrikt?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Vi er i ferd med å nå målet i Soria Moria-erklæringen om å avvikle soningskøen og

bedre innholdet i soningen, blant annet som følge av etablering av 398 nye fengselsplasser og at prøveordningen for straffegjennomføring med elektronisk kontroll er iverksatt. Selv om vi snart har nok fengselsplasser på et samlet nivå, kan det bli aktuelt å etablere nye plasser i fremtiden ut fra særskilte behov og av strukturmessige årsaker. Jeg har bedt om at det blir vurdert å etablere fengselsplasser i Midtre Hålogaland politidistrikt på bakgrunn av det behovet politiet har for varetektsplasser. Departementet er i dialog med Politidirektoratet om det konkrete plassbehovet i distriktet. Jeg vil komme tilbake til saken på egnet måte.