Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1364 (2008-2009)
Innlevert: 16.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart: 23.06.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kommer avsløringen av at det ble inngått avtale om tilbakelevering av Munch-bilder som en overraskelse på statsråden, og når kan Stortinget forvente å få behandle metodeutvalgets innstilling som ble nedsatt etter press forrige gang denne saken verserte i mediene?

Begrunnelse

Undertegnede viser innledningsvis til Spørsmål nr. 1175, datert 12.09.2006 samt diverse uttalelser i media forrige gang spørsmålet om avtaler mellom politiet og kriminelle miljøer var oppe. Det vises også til svar på Høyres brev sendt januar 2007 om "Mulig avtale vedrørende tilbakeføring av malerier". Både statsråden og politiet har tidligere avvist at det ble gjort en avtale med kriminelle for å få tilbake de stjålne Munch-bildene. TV2 melder nå at politiet har inngått en hemmelig avtale med David Toskas høyre hånd, Imran Saber, for å få tilbake de stjålne Munch-maleriene Skrik og Madonna.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil vise til tidligere henvendelser i denne saken, og vil få gjenta det jeg har meddelt gjennom tidligere brev: Behandlingen av anmeldelser, etterforskning og spørsmål om straffeforfølgning er påtalemyndighetens ansvar. Den øverste daglige leder av påtalemyndigheten er riksadvokaten, og han er i sin embetsutøvelse i enkeltsaker ikke underlagt Justisdepartementet ved statsråden.

Jeg har på nevnte bakgrunn ingen foranledning til å mene noe omkring påtalemyndighetens håndtering av denne enkeltsaken. Som jeg har understreket i tidligere brev til Høyre og Fremskrittspartiet, er jeg heller ikke opplyst om enkeltheter rundt den etterforskning som ledet frem til tilbakeføringen av Munch-maleriene.

Når det gjelder metodeutvalgets utredning, har jeg fått opplyst at utvalget tar sikte på å levere sin utredning til Justisdepartementet fredag 26. juni d.å. Det er således for tidlig å si noe om på hvilket tidspunkt resultatet av Justisdepartementets gjennomgåelse av utredningen, vil kunne bli lagt frem for Stortinget.