Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1444 (2008-2009)
Innlevert: 30.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 07.08.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Myndighetene har gitt avslag på søknad fra Sargas/Hammerfest Energi om gasskraftverk med CO2-håndtering på Melkeøya. I følge flere oppslag i Dagens Næringsliv har dette skjedd i en situasjon hvor konkurrenter av Sargas har gitt råd til myndighetene vedrørende teknologivalg. I DN 22.06.09 varsler Statsråden en grundig ankebehandling for Sargas. Da må statsråden være ekstra grundig vedrørende habilitetsspørsmål.
Hvor lenge har saken ligget til behandling hos Regjeringen, og når kan man forvente en avgjørelse i saken?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE har avslått søknad fra Hammerfest Energi AS om konsesjon for et 100 MW gasskraftverk med CO2-håndtering på Rossmolla i Hammerfest.

NVEs vedtak er påklaget av Hammerfest Energi AS, ZERO og Sargas AS. Departementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i brev av 23. oktober 2007.

Etter oversendelsen av klagesaken har departementet mottatt kommentarer til NVEs oversendelsesbrev fra Hammerfest Energi AS og fra Sargas AS. Departementet har også avholdt møter med Hammerfest Energi AS og Sargas AS.

Klagesaken behandles i henhold til alle de krav som fremgår av lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Klagesaken gjør det nødvendig med en omfattende og inngående behandling her i departementet. Jeg kan derfor ikke nå angi nærmere tidspunkt for når et endelig vedtak i saken vil foreligge.