Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:255 (2009-2010)
Innlevert: 26.11.2009
Sendt: 27.11.2009
Besvart: 04.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Toppetasjen i justisbygget på Bryne har stått ledig siden 2006 etter at tingretten flyttet til Sandnes. Leieprisen er nå ca. 1,2 mill. kr i året og kontrakten går frem til 2022. I etasjen under holder politiet til, og i følge uttalelser til Stavanger Aftenblad 26. november trenger politiet mer plass.
Synes justisministeren at det er tilfredsstillende bruk av skattebetalernes penger å la dyre lokaler stå tomme, samtidig som andre etater under justisministerens ansvarsområde i samme bygning trenger mer plass?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Domstolsadministrasjonen opplyser at det er slik at lokalene på Bryne for tiden står tomme og at en har forsøkt å finne nye leietakere som eventuelt kan tre inn i eller overta den leieavtalen som løper til 2022, uten positivt resultat så langt.

På den annen side opplyser Politidirektoratet at Rogaland politidistrikt har som målsetting å gi mest mulig optimale polititjenester til sitt publikum og at det i den forbindelse har vært et viktig mål å redusere kostnader, blant annet til leie av lokaler til fordel for økte polititjenester. Politidirektoratet opplyser videre at Rogaland politidistrikt har vært kjent med de ledige lokalene til Jæren tingrett, men at ved en eventuell økning i leiekostnader for lokaler i politidistriktet, ville trolig andre tjenesteenheter fått prioritet foran Time lensmannskontor på Bryne.

Siden lokalene fortsatt står ubrukte, staten betaler husleie og lensmannskontoret har behov for mer plass, vil jeg ta dette opp med Domstolsadministrasjonen og Politidirektoratet for å få vurdert midlertidig lån av lokaler uten at det skaper problemer for arbeidet med å skaffe ny leietaker.