Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:904 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Kraftsituasjonen i Midt-Norge er vanskelig. I sin historieskrivning av situasjon ga statssekretær Robin Koss på Dagsnytt18 den 23.02.10 inntrykk av at Bondevik II-regjeringen ikke gjorde noe for å utbedre strømnettet etter Ormen Lange-vedtaket. Ergo skal man tro at alle nettprosjekter i området er iverksatt etter valget 2005.
Kan statsråden gi en oversikt over pågående nettforsterkningsprosjekt inn til Midt-Norge, og antyde når Statnetts planlegging av det enkelte prosjekt startet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statnett har gjennomført betydelige nettforsterkninger internt i Midt-Norge de senere årene. Det er også gjennomført tiltak for å bedre overføringskapasiteten inn til Midt- Norge. Både Nea- Järpströmmen og Ørskog-Sogndal er i følge Statnett viktige overføringsforbindelser for å muliggjøre mer import til Midt- Norge og dermed sikre forsyningen i området. Dette har vært viktig i situasjonen vi har hatt den siste tiden.

For å bedre situasjonen er vi avhengige av forbindelsen Ørskog-Sogndal. Denne ble det sendt melding om i mars 2006 og konsesjonssøknad ble sendt i februar 2007. NVE ga konsesjon i juni 2009. Denne forbindelsen er påklaget til departementet.

I 2001-2002 ble nye 420 kV- linjer mellom Klæbu-Viklandet og Viklandet-Fræna-Nyhamna meldt av Statnett. Den førstnevnte fikk konsesjon i 2002 og den sistnevnte i 2004. I tillegg til dette ble Viklandet-Ørskog og Klæbu-Nea -forbindelsene oppgradert til 420 kV i 2004.

På overføringsforbindelsen Nea – Järpströmmen ble det sendt melding i september 2004. Denne ble konsesjonssøkt i 2006 og fikk konsesjon i NVE i desember samme år. Linjen ble idriftsatt i slutten av 2009, Svenska Kraftnät skal gjennomføre de avsluttende arbeider rundt påsken 2010.

Videre har Statnett idriftsatt 9 kondensatorbatterier og 2 SVC-anlegg for å opprettholde importkapasiteten til området. Disse ble konsesjonssøkt i 2006-2007 og fikk konsesjon av NVE i mars-april 2007. Disse krever ikke melding til NVE.

Høsten 2006 vedtok Statnett å gå inn for installasjonen av to reservekraftverk. Disse fikk nødvendige tillatelser fra myndighetene våren 2008.

Samlet har Statnett siden 2001 foretatt investeringer for om lag 5 mrd kroner i regionen. I tillegg planlegger Statnett ytterligere investeringer for rundt 9 mrd kroner i regionen de neste 10 årene. 3 mrd av dette er knyttet til Ørskog-Sogndal. Resterende ligger noe lenger ut i tid og gjelder omfattende spenningsoppgraderinger og ny ledning over Fosen til sørsiden av Trondheimsfjorden.