Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:469 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 10.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Vil statsråden, ved en eventuell henvendelse fra danske myndigheter, etablere dialog/initiativ om ny granskning av Scandinavian Star ulykken?

Begrunnelse

Danske myndigheter har nettopp oppfordret Norge til å granske ovennevnte ulykke slik at hendelsesforløp og skyld kan oppklares. Dette er andre gang i løpet av få år at danskene gjør en slik henvendelse hit.
Til tross for dette har det ikke kommet noen respons fra noen ansvarlig myndighet i Norge, noe jeg finner merkelig.
Pårørende og etterlatte etter ulykken vet fortsatt ikke hva som skjedde da skipet begynte å brenne. Det som imidlertid er sikkert er at det fortsatt er mystiske omstendigheter som preger saken.
Spesielt i disse førjulstider vekker en slik sak sterke følelser hos nær familie av de forulykkede og det vil således være et riktig tidspunkt å annonsere at saken skal behandles på nytt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Scandinavian Star-ulykken ble gransket av et regjeringsoppnevnt utvalg som leverte sin rapport, NOU 1991: 1a, i januar 1991. Brannen ble også etterforsket av norske, danske og svenske myndigheter.

Justisdepartementet har ikke mottatt henvendelse fra danske myndigheter om en ny granskning av Scandinavian Star-ulykken. Dersom Justisdepartementet mottar en henvendelse vil det bli tatt stilling til de spørsmål som eventuelt rettes til departementet. Ved en eventuell henvendelse om ny etterforskning vil påtalemyndigheten ved riksadvokaten være rett instans til å vurdere fornyet etterforskning. Det tilligger ikke politiske myndigheter å fatte beslutninger i straffesaker.