Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1483 (2010-2011)
Innlevert: 25.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan vil utenriksministeren sikre at Kambodsja som mottakerland overholder sentrale demokratiske prinsipper, og at evt. norsk økonomiske støtte ikke samtidig bidrar til å holde et udemokratisk regime ved makten?

Begrunnelse

Etter det undertegnende kjenner til bidrar Norge på ulike måter med støtte til Kambodsja, primært indirekte.
Sam Rainsy, opposisjonslederen i Kambodsja, har flere ganger blitt forsøkt hindret i sitt demokratiske arbeid av det kambodsjanske regimet. Han har blitt kastet ut av parlamentet, fått domfellelser mot seg på sviktende grunnlag, og har overlevd flere attentatforsøk. 16. mars i år ble han igjen fratatt sitt parlamentssete, og han lever nå i eksil i Frankrike for å unngå å bli sperret inne i kambodsjansk fengsel.
Rainsy er leder for Venstres liberale søsterparti i Kambodsja, og har fått støtte i sitt arbeid fra menneskerettighetsorganisasjoner, Den interparlamentariske union, og fra Europaparlamentet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge gir ikke lenger stat-til-stat støtte til Kambodsja. Den bilaterale utviklingsbistanden ble faset ut fra 2001. Den begrensede norske støtten som i dag går til Kambodsja, kanaliseres i hovedsak gjennom FN-systemet og norske frivillige organisasjoner, herunder Redd Barna (barns rettigheter) og Norsk Folkehjelp (miner/klasevåpen, godt styresett), som begge er representert med kontorer i Phnom Penh.

I tillegg til disse organisasjonene støtter Norge Røde Khmer-tribunalets arbeid, samt det uavhengige Documentation Center of Cambodia, som bl.a. bistår tribunalet med etterforskningsmateriale.

NORADs kapasitetsbyggingssamarbeid med Cambodian National Petroleum Authority ble avsluttet i 2010. Norfund har investert noe i enkelte private mikrofinansinstitusjoner i Kambodsja.

Ved å støtte noen få utvalgte aktører har vi gode forutsetninger for å kunne følge opp den norske bistanden, slik at støtten når de områder den er ment å gå til og ikke er med på å støtte opp om det regjerende partiet eller andre politiske interessegrupper i landet.

Kambodsja har blitt avhengig av internasjonal bistand og i 2009 mottok landet 1,1 milliarder USD i bistand fra utlandet, tilsvarende halvparten av landets statsbudsjett. Kambodsja ligger også i verdenstoppen når det gjelder NGO’er per innbygger. Etter tiår med krig og vanstyre er Kambodsja i dag et av verdens fattigste land, med et relativt ungt demokratisk system og fokus på politisk stabilitet og økonomisk utvikling.

Det seneste parlamentsvalget i 2008 var det fjerde siden UNTAC (UN Transitional Authority in Cambodia) organiserte frie valg i 1993. EUs valgobservatører påpekte at valget i 2008 foregikk i en fredeligere og mer åpen atmosfære sammenlignet med tidligere valg, men de understreket også at det unnlot å tilfredsstille en rekke internasjonale standarder for demokratiske valg.

Situasjonen til Sam Rainsey eksemplifiserer den begrensede demokratiske utviklingen i Kambodsja. Rainsey representerer det største opposisjonspartiet fra sin eksiltilværelse og har en vanskelig arbeidssituasjon som opposisjonspolitiker. Utenriksdepartementet har møtt ham flere ganger de siste årene, sist i Oslo i april 2011.

Det er begrenset bilateral kontakt mellom Norge og Kambodsja, men vi har ved flere anledninger, bl.a. under landets gjennomgang (UPR) i FNs menneskerettighetsråd i desember 2009, oppfordret Kambodsja til å iverksette tiltak for å bedre menneskerettighetssituasjonen i landet på en rekke områder.