Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1699 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 21.06.2011
Besvart: 29.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Vårflommen på Østlandet har gjort stor skade på offentlig infrastruktur, og særlig veiene har vært utsatt. Ifølge NRK beløper kostnadene for nødvendige utbedringer og reparasjoner av veier, tunneler og broer seg til flere hundre millioner kroner. Revidert budsjett tar ikke høyde for disse uforutsette ekstrakostnadene.
Hvordan vil veireparasjonene ifm. flommen bli finansiert, og hvilke planlagte veiprosjekter vil som en konsekvens bli nedprioriterert og utsatt grunnet ombudsjetteringen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen er i full gang med å gjennomføre nødvendige reparasjoner etter vårflommen på Østlandet. I den forbindelse blir det også utarbeidet mer detaljerte over- sikter over reparasjonskostnadene. Når det foreligger bedre oversikt over kostnadene vil jeg på egnet måte ta opp finansieringen av reparasjonene med Stortinget. Som sagt ved flere tidligere anledninger, forutsetter jeg at reparasjonene ikke skal føre til at andre planlagte vegprosjekter blir nedprioritert.