Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:639 (2011-2012)
Innlevert: 16.01.2012
Sendt: 16.01.2012
Besvart: 19.01.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvordan en skal sikre næringsaktørene i pelsdyrnæringen forutsigbare rammevilkår, herunder om en vil opprette kompensasjonsordninger eller innføre omstillingsstøtte for de som foretar investeringer i næringen dersom en i nærmeste fremtid velger å forby denne type næringsvirksomhet?

Begrunnelse

I forbindelse med fremleggelsen av Meld St 9 (2011-2012) 2.desember 2011 ble det signalisert at det skulle foretas en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen og komme tilbake til Stortinget om saken.
I tidligere stilt skriftlig spørsmål fra undertegnede, Dokument 15:448 (2011-2012), signaliserte Landbruks- og matministeren i sitt svar at en har som mål å få forelagt resultatet av denne gjennomgangen i løpet av inneværende stortingsperiode.
Imidlertid har to av regjeringspartiene gjennom interne vedtak signalisert at de ønsker å legge ned denne næringen.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Som det er gjort rede for i svar på tidligere spørsmål om saken, har Regjeringen bestemt at det skal foretas en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen.

Konklusjonene fra denne gjennomgangen må foreligge før det kan være aktuelt å besvare spørsmål om eventuelle konsekvenser av gjennomgangen.