Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:922 (2011-2012)
Innlevert: 28.02.2012
Sendt: 28.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I oppslag fra ANB 22.02.12 tar regjeringspartiet SV til orde for at staten skal gå inn på eiersiden i norsk treforedlingsindustri.
Er dette noe finansministeren vurderer, og vil en slik egenkapitaltilførsel i så fall skje innenfor eller utenfor handlingsregelens begrensning for oljepengebruk?

Begrunnelse

Sitat fra artikkel:

"Regjeringen må vurdere om staten skal bruke sin kapitalstyrke til å investere i en robust og framtidsrettet treforedlingsindustri, sier stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg har ikke vurdert hvorvidt staten skal gå inn på eiersiden i norsk treforedlingsindustri. Næringspolitiske tiltak for treforedlingsindustrien sorterer under Nærings- og handelsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Jeg er kjent med at nærings- og handelsministeren og landbruks- og matministeren har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere utviklingen i treforedlingsindustrien.

Generelt skal offentlige utgifter inngå i det oljekorrigerte underskuddet "over streken", mens finansielle investering føres som en formuesomplassering "under streken" (betegnes som lånetransaksjon i statsbudsjettet). For å kunne regnes som en finansiell investering må investeringen gi en forventet avkastning som minst tilsvarer alternative plasseringer.