Skriftlig spørsmål fra Torkil Åmland (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1518 (2011-2012)
Innlevert: 04.06.2012
Sendt: 05.06.2012
Besvart: 08.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Torkil Åmland (FrP)

Spørsmål

Torkil Åmland (FrP): UNICEF representant på Cuba Jose Juan Ortiz uttalte nylig til den regimevennlige avisen Granma at "Cuba alltid har vært et eksempel til etterfølgelse i forhold til sosial utvikling", og at "det er ingen som er ekskludert i Cuba og dette representerer menneskerettighetene".
Mener utenriksministeren at det er uproblematisk at FN-organisasjonen UNICEF på denne måten brukes som et propagandaapparat for det cubanske regimet?

Begrunnelse

Intervjuet med Ortiz er gjengitt i den cubanske avisen Granma, og nylig sirkulert i form av et nyhetsbrev fra den cubanske ambassaden i Oslo. Ortiz og UNICEF har tidligere lovprist Cuba for utviklingen innenfor en rekke samfunnsområder, og trukket frem at landet har gratis utdanning og helsetjenester.
UNICEF rapport fra Cuba står i sterk kontrast til virkeligheten. I følge menneskerettighetsorganisasjonen Freedom House er Cuba det eneste landet på det amerikanske kontinentet som vedvarende befinner seg på organisasjonens "verstingsliste" over land som bryter menneskerettighetene. I følge Freedom House har Cuba ett av verdens mest restriktive lover knyttet til internett og sosiale medier. Cuba fortsetter å forfekte omfattende restriksjoner på ytringsfrihet, forsamlings- og organisasjonsfrihet for journalister, opposisjonelle og menneskerettighetsforkjempere.
Amnesty skriver i sin årlige rapport om menneskerettighetene for 2012 at myndighetenes trakassering, undertrykking og arrestasjoner av opposisjonelle, menneskerettighetsaktivister og journalister har fortsatt med uforminsket styrke til tross for at regimet innførte reformer i fjor.
Amnesty viser samtidig til at ingen av fjorårets reformer innrømmet den cubanske befolkningen grunnleggende sivile og politiske rettigheter. Imidlertid fremsto Cuba som aktive pådrivere for å utvide de grunnleggende menneskerettighetene til å omfatte stadig flere samfunnsområder.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er FNs styrke at verdensorganisasjonen – i motsetning til sine medlemsland – oppfattes som uavhengig og ikke styrt av de mange ulike syn på politiske spørsmål som det enkelte medlemsland måtte ha. Jeg overlater derfor til UNICEF å gripe inn om utsagn fra deres representanter skulle være uriktige eller ukloke.

Norske myndigheter mener FNs organisasjoner og FNs representanter bør være frittalende i forhold til de land de tjenestegjør i, basert på deres respektive mandat og de observasjoner de måtte gjøre seg. Samtidig mener vi at FNs representanter bør uttale seg innenfor rammen av grunnleggende verdier og standarder som ligger til grunn for FN Charteret og ulike FN-konvensjoner.

Vi erkjenner at Cuba ligger høyt på målinger hva gjelder situasjonen for mødre og barn.

Samtidig er norske myndigheter bekymret for flere sider ved menneskerettighetssituasjonen på Cuba. Jeg viser her til mitt svar på spørsmål nr. 63 (2011-2012) og flere andre om samme saksfelt.