Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1661 (2011-2012)
Innlevert: 22.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 04.07.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hamar ønsker fra neste år å få etablert en Kirsten Flagstad-pris i tilknytning til festivalen som arrangeres i hennes navn. Vi har ikke mange kunstnere med et verdensnavn og en internasjonal anerkjennelse som Kirsten Flagstad, men ønsket om å få etablert en pris i hennes navn er ifølge mediene avslått av departementet.
Hvilken politikk og strategi er fastlagt når det gjelder priser til personer som har utmerket seg helt spesielt, og har departementet andre ideer til hvordan Flagstad kan hedres?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Kirsten Flagstad-festivalen søkte i brev av 26. april 2012 om kr 2 977 000 til finansiering av prispenger til en engangsmarkering til Kirsten Flagstads minne, samt administrasjonsutgifter. Festivalen har også i tidligere korrespondanse og møter orientert departementet om opprettelsen av prisen, og at en internasjonal jury hadde utpekt Placido Domingo til å motta ”The Kirsten Flagstad life achievement memorial price” torsdag 13. juni 2013.

At en jury velger å utpeke en prisvinner og formidler dette til prisvinneren før man har skaffet penger til en slik pris, kan ikke departementet bære ansvaret for. Kulturdepartementet fører generelt en restriktiv praksis når det gjelder bidrag til opprettelse og finansiering av nye priser. Departementet har ikke mulighet for å gå inn med finansiering av en engangspris med et beløpsomfang som omsøkt i dette tilfellet. I brev av 6. juni 2012 ble det følgelig gitt avslag på søknaden.

Kulturdepartementet ser helt klart berettigelsen av en god markering av 100-årsjubileet for Kirsten Flagstads debut som operasanger. Vi stiller oss positive til at det planlegges flere markeringer og arrangement i den anledning. Blant annet er vi kjent med at Nasjonalbiblioteket vil markere Kirsten Flagstad i 2013, og at dette også vil bli sett i sammenheng med markeringen av stemmerettsjubileet.