Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:192 (2012-2013)
Innlevert: 30.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Jeg viser til to tidligere spørsmål vedrørende tollforskriftens §4-23-5 (14-dagers-regelen). Norske maritime leverandører hevder at tilsvarende regler for andre EU-land ikke foreligger. Både norske rederier, skipshandlere, havner og myndigheter taper på denne provianteringsregelen. Den skaper også unødig byråkrati for tollmyndighetene. Næringen har forventninger til at saken løser seg etter mine tidligere initiativ og svar på dem. Men intet skjer.
Når vil statsråden endre 14-dagers-reglen for proviantering?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg kan opplyse om at Toll- og avgiftsdirektoratet har klart et utkast til høringssak om endringer i tollforskriften § 4-23-5 (14-dagers regelen).

Forslag til endringer bør derfor kunne sendes på alminnelig høring innen kort tid.