Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:836 (2012-2013)
Innlevert: 15.02.2013
Sendt: 18.02.2013
Besvart: 26.02.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det vises til et oppslag i Teknisk Ukeblad 3. februar 2013, hvor tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet Rolf Wiborg mener myndighetene ikke har behandlet gigantprosjektet Aasta Hansteen etter boka. Wiborg hevder OD ikke har utredet alternative løsninger i tråd med lover og regelverk, blant annet for utbyggingsløsning, gassinfrastruktur, kraftforsyning, ev. ilandføring, samt at prosjektet ikke har robust økonomi.
Hva er statsrådens kommentar til disse påstandene?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Olje- og energidepartementet har plan for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen-feltet til behandling.
Departementets behandling av denne plan følger rutinene for myndighetsbehandling. Jeg har full tiltro til Oljedirektoratet sitt arbeid. Det gjelder også i denne saken.