Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:344 (2013-2014)
Innlevert: 04.02.2014
Sendt: 05.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Kan statsråden gi et mest mulig oppdatert anslag av hvor mange personer som underviser i skolen uten godkjent undervisningskompetanse - såkalt ikke-kvalifiserte lærere - hvilket antall årsverk disse representerer, samt den fylkesvise fordelingen av både antall lærere og årsverk?

Begrunnelse

Undertegnede viser til Dokument nr. 15:826 (2011-2012), og ønsker oppdaterte tall basert på dette spørsmålet som ble skriftlig besvart av tidligere statsråd Kristin Halvorsen 23.02.2012. Det er ønskelig med svar gjeldende primært for grunnskolen, men også videregående opplæring dersom dette er mulig å fremskaffe – helst fremstilt separat.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format