Skriftlig spørsmål fra Svein Abrahamsen (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:215 (2014-2015)
Innlevert: 13.11.2014
Sendt: 13.11.2014
Besvart: 20.11.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Svein Abrahamsen (V)

Spørsmål

Svein Abrahamsen (V): Hvordan vurderer statsråden Haugesund teater sitt behov for egne prøvelokaler til sine produksjoner, og hvordan vil statsråden eventuelt bidra til at teateret får slike lokaler?

Begrunnelse

Haugesund teater har over tid pekt på behovet for egne prøvelokaler til sine produksjoner. Haugesund teater er det eneste regionteateret i landet uten egne prøvelokaler. Teateret viser til at det trenger slike lokaler for kunne produsere skikkelig og utvikle seg videre kvalitetsmessig. Teateret øver nå i midlertidige lokaler, som teateret er klar på ikke gir tilfredsstillende prøveforhold.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Spørsmålet om midler til prøvelokaler for Haugesund Teater går langt tilbake. I budsjettsøknaden for 2015 søkte Haugesund Teater om økt husleietilskudd til faste prøvelokaler. Teatret har tidligere uttrykt ønske om nybygg, men også om tilpassing av eksisterende lokaler.
Søknaden om økt husleietilskudd fra Haugesund Teater ble vurdert i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen. Hva gjelder midler til et eventuelt nybygg, har Kulturdepartementet så langt ikke mottatt en godt nok utredet søknad fra Haugesund Teater til at vi har kunnet realitetsbehandle saken. På generelt grunnlag er det imidlertid viktig å presisere at slike søknader vurderes ut fra et totalbehov på kulturfeltet.