Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:398 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 19.12.2014
Besvart: 05.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I spørretimen 17.12.14 ville ikke Finansministeren bekrefte at det vil komme en rentekompensasjonsordning for bompenger i 2015 som skal gi rente ned mot null prosent i eksisterende og fremtidige bompengeprosjekter. Samferdselsministeren har varslet dette en rekke ganger.
Kan statsråden bekrefte at regjeringen vil gå for en ordning med tilnærmet full rentekompensasjon?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har varslet en bompengereform for å redusere bompengebelastningen for bilistene. Regjeringen vil arbeide for å gjøre bompengeinnkrevingen så effektiv som mulig.
Regjeringen legger til grunn at omorganiseringen av bompengesektoren til et lite antall bompengeselskap vil redusere driftskostnadene i sektoren. For også å spare bilister for å dekke store løpende finansieringskostnader, vil regjeringen innføre en rentekompensasjonsordning for bompengelån. Regjeringen planlegger å legge innholdet i bompengereformen fram for Stortinget i løpet av 2015. Ordningen med rentekompensasjon er tenkt å gjelde fra 2016. Når det gjelder den konkrete utformingen av ordningen, vil jeg orientere Stortinget om dette når alle brikker er på plass.