Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1322 (2014-2015)
Innlevert: 19.08.2015
Sendt: 19.08.2015
Besvart: 28.08.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Gode ambulansetjenester er avgjørende for befolkningens trygghet. Aftenposten skriver 18/8 at OUS i 2015 har gått bort ifra sitt investeringsprogram om innkjøp av 17-20 ambulanser pr år, som ut ifra prekære behov ble startet for to år siden - og isteden kun vil lease to nye biler i år.
Mener statsråden at det er en riktig prioritering av OUS å legge bort planene om innkjøp av ambulanser i 2015, og hvordan vil han forsikre seg om at ambulansetjenestene i Oslo og Akershus vil holde god standard og ha god beredskap framover?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Prehospitalt senter ved Akuttklinikken i Oslo universitetssykehus som driver ambulansetjenesten i Oslo og Akershus disponerer omtrent 60-70 ambulansebiler. Oslo universitetssykehus oppgir at tallet oppgis omtrentlig fordi man benytter noen litt eldre biler som reservebiler ved akutte behov. Det er riktig at Oslo universitetssykehus etablerte et program for innkjøp av ambulanser for 2 år siden. Oslo universitetssykehus opplyser at innkjøpsprogrammet var basert på en beregning av samlet oppdragsmengde og tilhørende kjørelengde. Intensjonen med programmet var å sikre en fast leveranse, redusert risiko for driftsstans og samtidig redusere økende kostnad for vedlikehold. Den årlige økonomiske rammen for innkjøpsprogrammet var vel 20 mill. kroner.
Oslo universitetssykehus besluttet i forbindelse med fastsettelse av investeringsbudsjett for foretaket i 2015, å iverksette en forsøksordning med leasing av ambulanser med en ramme som tilsvarer en årlig investering på ca. 10 mill. kroner. Oslo universitetssykehus opplyser at dette anses å være en forsvarlig investeringsramme for 2015, men oppgir at utviklingen av kjørelengde, antall oppdrag, responstider for ambulanser og forekomst av eventuelle avvik vil bli fulgt følges hyppig og nøye. Oslo universitetssykehus er nå i sluttfasen av en anskaffelse på 7 ambulanser innenfor en ordning med leasing. Oslo universitetssykehus opplyser samtidig at nødvendige tiltak vil bli satt inn dersom det blir behov for dette, og det er en klar forutsetning om at beredskapen ikke svekkes og at ambulansetjenesten er fullt ut forsvarlig til enhver tid.
Selv om investeringsprogrammet nå er lagt om, så må Oslo universitetssykehus sørge for at akuttilbudet til befolkningen i Oslo og Akershus er trygt og godt også i 2015 og framover.