Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:517 (2016-2017)
Innlevert: 17.01.2017
Sendt: 17.01.2017
Besvart: 24.01.2017 av utenriksminister Børge Brende

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): 5. desember gjennomførte pakistansk politi en brutal razzia mot Ahmadiyyia-muslimenes hovedkvarter i Pakistan. Flere medlemmer ble slått og arrestert og det ble senere reist anklage mot dem ut fra landets anti-terrorisme-lover.
Har Norge konkret tatt opp dette overgrepet med pakistanske myndigheter og hva vil utenriksministeren gjør for å sikre denne religiøse minoriteten deres grunnleggende rett til å utøve sin tro i Pakistan?

Begrunnelse

Ahmadiyya-muslimene er en minoritet som blir diskriminert av pakistanske myndigheter. Denne praksisen er legitimert i Pakistans grunnlov, som for 42 år siden fikk en tilføyelse som erklærer at Ahmadiyya-muslimer ikke er muslimer. Trakasseringen er igangsatt av staten i samarbeid med mullaer i nesten alle tilfeller. Det pakistanske lovverket legitimerer trakassering og forfølgelse av Ahmadiyya-muslimene. Nylig har myndighetene også brukt anti-terror-lovgivingen som påskudd for overgrep mot denne minoriteten.
USAs Kommisjon for Internasjonal Religiøs Frihet (USCIRF) fordømte 9. desember 2016 denne brutale razziaen mot Ahmadiyya-hovedkvarteret i Punjab-provinsen i Pakistan, som fant sted den 5. desember. Razziaen den 5. desember ble utført av det offentlige «Counter Terrorism Department».
Lederen for den amerikanske kommisjonen for religionsfrihet understreket at «disse aksjonene følger av Pakistans grunnlov og straffelov, som begge innskrenker religionsfriheten fordi de hindrer Ahmadiyya-muslimer i å utøve sin tro og til og med kalle seg muslimer.»

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Fremme av respekten for menneskerettighetene er en viktig del av vår utenrikspolitikk. Beskyttelse av religiøse minoriteter står sentralt i dette. Dette er et arbeid som er trappet opp det siste året og som vil få en viktig plass i den kommende utviklingsmeldingen.
Kort tid etter de forferdelige hendelsene i Punjab 5. desember, som representanten refererer til, møtte statssekretær Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet representanter fra det norske ahmadiyya-miljøet. Deres beskrivelse av forfølgelse og trakassering av ahmadiyya-muslimene i Pakistan gir grunn til meget stor bekymring.
Menneskerettighetsspørsmål inngår i vår dialog med pakistanske myndigheter. Vår ambassade i Pakistan har nylig tatt opp situasjonen for ahmadiyyaene og andre religiøse minoriteter med delstatsmyndighetene i Punjab.
Den islamske trosretningen ahmadiyya anerkjennes ikke i Pakistan. Dette er bakteppet for de forfølgelser og store utfordringer tilhengerne av denne trosretningen møter i Pakistan og i enkelte andre land.
I tillegg til det bilaterale sporet, tas menneskerettighetsspørsmål også opp i multilaterale sammenhenger. Her står landgjennomgangene til FNs menneskerettighetsråd (Universal Periodic Review) sentralt. Under den siste periodiske gjennomgangen av Pakistan, understreket vi fra norsk side at voldelige overgrep mot religiøse minoriteter må etterforskes og at overgriperne må forfølges rettslig. Et av Norges spørsmål dreide seg om hva den pakistanske regjeringen vil gjøre for å få endret paragrafen i loven som diskriminerer religiøse minoriteter, som ahmadiyyaene.
Vårt langsiktige arbeid med slike spørsmål i Pakistan omfatter blant annet økonomisk støtte til den uavhengige og respekterte Human Rights Commission of Pakistan, som blant annet arbeider for ahmadiyyaenes sak. Kommisjonen har engasjert seg og krevd en gransking av hendelsene 5. desember.