Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2356 (2017-2018)
Innlevert: 26.09.2018
Sendt: 26.09.2018
Besvart: 04.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): Hvordan ser statsråden for seg at de negative konsekvensene korrupsjonslignende returbetalingene blant ulike aktører i reiselivsbransjen og som hemmer effektiv konkurranse kan reduseres eller stoppes?

Begrunnelse

I sommer har det vært flere eksempler i media på at turguider krever at f.eks. suvenirbutikker betaler en andel av det butikken omsetter på turguidens gruppe som returprovisjon, normalt 10-20 % omsetningen. Politi og konkurransemyndigheter mener dette er lovlig ut fra dagens gjeldende regelverk, men mange i turistnæringen mener at en slik ordning bør opphøre. Professor ved Norges Handelshøyskole Tina Søreide mener ordningen med returprovisjon er skadelig. Det hindrer turistene sine valgmuligheter, og fører til høyere priser. Flere i bransjen mener dette er en uverdig behandling av turister, og uheldig og skjev konkurranse blant aktørene. Lederen i Dagens Næringsliv 28. juli pekte også på utfordringene.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg har merket meg at returprovisjoner oppleves som en utfordring for enkeltbedrifter i reiselivsnæringen. Vår vurdering er at slike provisjoner i utgangspunktet ikke er ulovlige. Dette vil imidlertid avhenge av hvordan ordningen med returprovisjon praktiseres. Graden av åpenhet og anvendelse av god forretningsskikk er viktige faktorer i denne sammenheng. Dersom den egentlige motivasjonen bak f.eks. en positiv omtale av visse reiselivsprodukter fremfor andre holdes skjult, kan man risikere å nærme seg en gråsone for hva som vil kunne regnes som lovlig.
Jeg lytter til næringens bekymringer i denne saken, og vil følge opp ved å se nærmere på omfanget og den faktiske bruken av returprovisjoner. Dette vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere problemstillingen og eventuelt også regelverket videre.