Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1622 (2018-2019)
Innlevert: 14.05.2019
Sendt: 14.05.2019
Til behandling

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Dersom Stortinget ikke samtykker til EØS-komiteens beslutning fra oktober 2018 om å innlemme håndhevingsdirektivet i EØS-avtalen, hva vil bli konsekvensene for håndhevingen av utsendingsdirektivet, og for å sikre utsendte arbeidstakere sine rettmessige lønns- og arbeidsvilkår?

Begrunnelse

Viser til Dokument nr. 15:1537 (2018-2019) vedrørende Håndhevingsdirektivet. Utsendingsdirektivet er implementert i norsk rett, og håndhevingsdirektivet skal sikre utsendte arbeidstakeres krav på lønn, arbeidstid, overtid, hms mv.
Håndhevingsdirektivet er også implementert i norsk rett etter beslutning i EØS-komiteen i oktober 2018.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Svaret er ennå ikke tilgjengelig