Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1809 (2019-2020)
Innlevert: 03.06.2020
Sendt: 04.06.2020
Besvart: 10.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): SV jobbet har jobbet for en samboergaranti, og 19.4. 2018 ble dette vedtatt. Likevel har det ikke kommet konkret politikk fra regjeringen.
Hvorfor har denne saken gått så sakte, og når skal de eldre får samboergarantien som SV har jobbet for?

Begrunnelse

Stortinget vedtok samboergaranti for eldre på institusjon 19.4.18 med Høyre, FrP, Venstre, MDG og SV.
I denne pandemi-tiden er det viktig for at de som elsker hverandre kan bo sammen. Jeg er forundret at en høring om denne saken ble sendt august 2019, over et år etter vedtaket på Stortinget. Høringsfristen var i november 2019. SV er utålmodig og vi vil ha svar om hvorfor det har tatt så mye tid og når de eldre skal få garantien som de skal ha.
Regjeringen har sendt mange proposisjoner til Stortinget etter at pandemien traff Norge. Det bør også være mulig med denne saken.
Samboergaranti skal være frivillig for parene og flertallet mente at man ved utarbeidelsen av de nasjonale kriteriene for tildeling av langtidsopphold i sykehjem også skal ta inn bestemmelser om samboergaranti, som er uavhengig av ektefelles eller samboers behov for omsorgstjenester.
Vedtaket fra Stortinget 19.4.18:

«Stortinget ber regjeringen om å ta inn bestemmelser om samboergaranti, som er uavhengig av ektefelles eller samboers behov for omsorgstjenester, ved utarbeidelse av nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold.»

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis ønsker jeg å gi uttrykk for at jeg deler stortingsrepresentantens engasjement i denne saken. Som representanten er kjent med, er Helse- og omsorgsdepartementet i en ekstraordinær arbeidssituasjon som medfører at flere saker har blitt forsinket. Samboergaranti er en viktig sak for regjeringen, og jeg vil derfor legge frem en samboergaranti så snart det praktisk lar seg gjøre.