Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:889 (2021-2022)
Innlevert: 12.01.2022
Sendt: 12.01.2022
Besvart: 19.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Hvordan vil statsråden sikre mangfoldet i markeringen av Skeivt Kulturår, og vil man vurdere å komme med ytterligere bevilgninger slik at flere av søknadene kan innfris?

Begrunnelse

2022 er Skeivt Kulturår. På Kulturrådets sider kan vi lese at det er satt av 5 millioner kroner til markeringen. I et opprop i Klassekampen lørdag 8 januar ført i pennen av Marin Håskjold blir det beskrevet at det ble sendt inn 264 søknader om støtte til prosjekter for markering av Skeivt Kulturår og at kun 25 er innvilget.
Videre i oppropet beskrives den grelle kontrasten mellom både den finansielle innsatsen bevilget for eksempel til Ibsenåret (19 mill.) sett opp mot Skeivt kulturår, og hvordan Kulturrådet har valgt å prioritere store aktører i bevilgningene i stedet for mangfold.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Som kultur- og likestillingsminister ønsker jeg et mangfoldig kunst- og kulturliv som er relevant og representativt for hele befolkninga.

I år er det 50 år siden Stortinget opphevet straffeloven § 213 som forbød seksuell omgang mellom menn. Dette skal vi markere med Skeivt kulturår, en nasjonal feiring for å formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie.

Skeivt kulturår er en viktig markering for skeives rettigheter. Kultur- og likestillingsdepartementet har avsatt fem millioner kroner til markeringa, som skal bidra til å ta vare på, synliggjøre og formidle skeives historie og rettighetskamp, skeiv kunst og kultur og skeives stilling i samfunnet både historisk og i dag. De 25 prosjektene som tildeles midler, sprer seg godt over ulike kunstfelt og på prosjekter innenfor arkiv-, bibliotek- og museumssektoren. Det er både store og små prosjekter over hele landet.

Blant prosjektene som mottar tilskudd, er "Transgender Awareness Week" med hovedfokus på den arabisktalende delen av transmiljøet samt "Skeiv misjonsreise" som gjennom en konsertturné setter søkelys på skeives levekår i trossamfunn. Videre mottar Blikk tilskudd til et redaksjonelt frilansprosjekt om Skeivt kulturår, mens den samiske kulturfestivalen Márkomeannu vil bruke støtten til å sette fokus på skeive samers rettigheter på festivalen. Prosjektene som Kulturrådet har prioritert, bidrar til mangfold og inkludering av skeive med ulike bakgrunner.

Kultur- og likestillingsdepartementet vil feire 50-årsmarkeringa på flere måter. I samarbeid med Oslo kommune planlegger vi en storstilt feiring av Skeivt kulturår under åpningen av Oslo Pride. I tillegg vil Kultur- og likestillingsdepartementet sette skeives rettighetskamp og levekår på dagsorden i flere faglige sammenhenger tilknyttet departementets arbeid.

Jeg er dessuten glad for å se at det er mange aktører som planlegger å feire Skeivt kulturår. Nasjonalmuseet vil sette opp en utstilling om skeives historie til høsten. Andre som vil markere Skeivt kulturår er Cinemateket i Bergen, Teater Manu, Rosendal Teater, Amandusfestivalen og kortfilmfestivalen Minimalen, for å nevne noen.

Avslutningsvis vil jeg understreke at regjeringa arbeider kontinuerlig med å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold og likestillinga for skeive. Utenriksdepartementet bidrar til å fremme skeives rettigheter i en rekke land ved å styrke kunnskapen om menneskerettigheter og bevilge midler til sivilt samfunn. Jeg vil forsterke og fornye innsatsen med en ny LHBTIQ-handlingsplan som vil inneholde tiltak som bidrar til å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold og likestilling for skeive. Den vil blant annet inneholde tiltak som skal bidra til å fremme skeiv kultur også ut over markeringsåret 2022.