Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (101 - 120 av 18563)

 • Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om konkrete tiltak for å sikre at færre eldre på sykehjem blir underernært, noe som ifølge nye tall fra Helsedirektoratet gjelder eller er en fare for nær halvparten av sykehjemsbeboerne
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om at statsråden i sammenheng med en lokal reguleringssak i Bergen der Arbeiderpartiets syn ser ut til å være i mindretall i bystyret, har kommet med et utsagn om statlig tilskudd som kan påvirke den lokale prosessen
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorfor pasienter med diabetes type 2 som bruker insulin, behandles annerledes enn pasienter med diabetes type 1 når det gjelder tilgang til kontinuerlig glukosemåler (GCM), som gir bedre kontroll på blodsukkeret og stor reduksjon i helserelaterte utgifter
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Fremsatt av: Sara Bell (SV)

  Besvart: 10.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om viktigheten av å sette i gang et arbeid med å avgrense hva en ideell aktør er, som i tillegg til krav om organisasjonsform vil se på lønns-, pensjons- og arbeidsvilkårene for dem som jobber der
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvordan statsråden vil sørge for å sikre økt kraftproduksjon når nær sagt hele samfunnet skal elektrifiseres, med henvisning til at NVE estimerer økt kraftbehov på 23 TWh frem mot 2040
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvorfor det prioriteres en så kraftig økning i Heimevernet foran en rekke andre strukturelementer som fagmilitært er gitt høyere prioritet
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Besvart: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden vil gripe inn i Senterparti- og Arbeidarparti-styrte Ålesund, slik at dei eldre ikkje vert nedprioriterte til fordel for ikkje lovpålagde tenester
 • Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvordan statsråden vil adressere de store utfordringene gamle Finnmark fylke har, med blant annet frafall for gutter i videregående skole, nå som det går mot oppløsning av Troms og Finnmark
 • Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om bruk av engelsk i høyere utdanning og forskning og hvorvidt statsråden mener at alle internasjonale forskere og undervisere skal kunne flytende norsk og kjenne norsk kultur før de kan forske og undervise ved norske universitet og høyskoler
 • Spørretimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om hvilke reaksjoner som på møtet i EØS-komiteen 29. oktober kom fra EU-siden, Island og Liechtenstein på regjeringens krav om unntak fra deler av fjerde jernbanepakke
 • Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvorfor statsråden åpner for flere politikontor/politiposter i Oslo når Oslo-politiet selv ikke ønsker dette, men heller dedikerte, flinke politifolk
 • Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Nye EØS-regler for regional statsstøtte trer i kraft ved nyttår. Norge må få godkjent ny ordning i samsvar med nytt regelverk. I Prop. 1 LS (2021–2022) varslet regjeringen Solberg at de i hovedsak ville videreføre ordningen. En viktig endring er at regjeringen Solberg var tydelig på at sammenslåtte kommuner med ulike soner skulle beholde ulike satser også etter sammenslåingen. Vil dere videreføre Norges posisjon som Solberg-regjeringen slo fast, om at sammenslåtte kommuner skal få beholde samme sats som før sammenslåingen?
 • Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2021

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 10.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om at Rudskogen motorsenter, nasjonalanlegget for motorsport, risikerer å måtte stenge fordi Statsforvalteren i Oslo og Viken vil forby all kjøring på banen i hele juni måned samt begrense konkurransekjøring til kun åtte søndager i året, og hvorvidt statsråden støtter disse innstrammingene
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.10.2021

  Besvart: 10.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om å følge opp det klareste valgløftet til samferdselsministeren og hans parti og garantere at vi får bygget nye Kjøkøysund bro uten bompenger, og om når den varslede statlige bevilgningen vil komme
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan forklare korleis auka drivstoffprisar, meir enn ei tredobling av CO2-avgifter, forbud mot bensin- og dieselbilar i enkeltsoner i byane, elektrifisering av sokkelen som medfører dyrare straum og nettleige til folk flest og næringslivet, og massiv bygging av vindmølleparkar mot folket sin vilje, slik som til dømes vindmøllene på Haramsøya i Møre og Romsdal, ikkje smertar folk flest og næringslivet sin kvardag
 • Muntlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva som er denne regjeringens prioritering når det gjelder å håndtere koronapandemien
 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva som er regjeringens posisjon på å videreføre den statlige kompensasjonsordningen, med henvisning til kollektivselskapene som har tapt enorme inntekter under koronapandemien
 • Muntlig spørsmål fra Guri Melby (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren kan forsikre om at regjeringen vil avstå fra ethvert forsøk på å utøve politisk press mot Den Norske Nobelkomité med formål å påvirke tildelingen av Nobels fredspris
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om Arbeiderpartiet vil støtte et toprissystem som vil kunne sikre rimelig strøm til vanlige folk, mens luksusforbruk koster mer, eller om Arbeiderpartiet vil fortsette med dagens markedsstyrte strømpriser, der kraftselskapene vinner, mens vanlige folk taper
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvorfor statsministeren diskuterer med stråmenn i stedet for å møte de argumentene som stadig flere i Norge er enig i, nemlig at leting etter mer fossil energi både er dårlig klimapolitikk og risikabel industripolitikk