Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Finansministeren FIN (1 - 20 av 1068)

 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om finansministeren mener at det er et problem at det blir stadig flere milliardærer i Norge, og at formue konsentreres på stadig færre hender
 • Muntlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvorfor en ikke sørger for en plan og langsiktighet, i stedet for å gi folk økt utrygghet inn i julen, med henvisning til at det ikke er satt av én krone ekstra i budsjettet når kompensasjonsordningen for bedriftene, inntektsordningen for selvstendig nærinsdrivende og frilansere, og perioden med permittering går ut
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om når regjeringen begynte arbeidet med å få på plass en ny ordning for kompensasjon som kunne være treffsikker om og når det kom en ny krise, med bakgrunn i at mange bedrifter må vente til januar og får ikke støtte fra en skatteetat som er fratatt ansvaret, som overføres til Brønnøysundregistrene
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om eiere av restauranter som etterlyser ordninger for å holde ansatte i jobb, fremfor å måtte stenge ned, og at man ønsker svar på spørsmålet om hva det vil ha å si for den delen av næringslivet som vil lide den største nøden av de nødvendige tiltakene smittespredningen fører til
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvorfor regjeringen har valgt å ikke følge opp forslaget fra en ekspertgruppe om en justert kompensasjonsordning, som inkluderte lønnsutgifter for å styrke insentivene til å holde folk i jobb mens smitteverntiltakene var omfattende
 • Spørretimespørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Hvordan påvirker den nåværende smittesituasjonen i Norge og hos våre handelspartnere anslagene i statsbudsjettet 2021, og mener statsråden de økonomiske tiltakene er tilstrekkelig for å få folk i jobb og holde forskjellene nede?
 • Muntlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om at vi handler mer i Norge enn i utlandet, med alle de positive effektene dette bidrar til, og hvorfor finansministeren ikke grep sjansen med det framlagte statsbudsjettet til å løse dette permanent, ved å sette ned avgiftene på typiske varer som vi handler i utlandet
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om at det dei siste vekene har vore mykje debatt om forskjellane i Noreg har auka, og kva finansministeren har tenkt å gjera med at dei rikaste har vorte rikare
 • Spørretimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om at norske stiftelser som ikke er skattepliktige, ikke mottar krisestøtte fra staten, og når det kommer en ordning på plass som Stortinget har pålagt regjeringen å levere
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvilke nye tiltak regjeringen vil komme med for å sikre kriserammede virksomheter som så langt i liten grad har fått økonomisk hjelp gjennom regjeringens oppfølging av de ordninger som er etablert
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 20.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om kvifor statsråden meiner at ein, i 2020 og 2021, skal gå vekk frå ei fordeling der kommunane og fylkeskommunane får 80 pst. av inntektene frå sal av ny produksjonskapasitet i lakseoppdrett
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Rundt 1 200 av de kommunalt ansatte skatteoppkreverne skal overføres fra kommunen til Skatteetaten. Det medfører usikkerhet for den enkelte arbeidstaker, men også risiko for at skatteinnkrevingen kan bli mindre effektiv. Fagforbundet har i brev gitt uttrykk for de bekymringer de har for overføringen, og ber om en risikovurdering av overføringen av skatteoppkreverne, ikke minst i lys av konsekvensene av koronasituasjonen. Vil statsråden gjennomføre en slik risikovurdering?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Besvart: 04.03.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om at handelsunderskuddet har økt markant hvert år under dagens regjering, og hvorvidt statsråden mener at denne utviklingen gjør Norge mer eller mindre avhengig av inntektene fra olje- og gassvirksomheten
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om regjeringen vil ta initiativ til å redusere avgiftstrykket for flyvninger på kortbanenettet, og frita fly under 20 tonn for flypassasjeravgift
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.02.2020

  Besvart: 05.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om finansministeren er enig i at forskjellene i makt og rikdom øker
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.02.2020

  Besvart: 05.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvorvidt Sanner vil ta rådet om å spare ca. 700 mill. i året, som regjeringen benytter på konsulenttjenester, og heller bruke de pengene på å få ned ferjeprisene og ta hele kostnaden med å gjøre landets ferjer miljøvennlige
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 05.02.2020

  Besvart: 05.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om kva finansministeren har tenkt å gjera for at det er dei med dei høgste inntektene som må bidra mest for at ein skal lykkast med klimaomstillingane
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan kommunene skal få beholde særnamsmannskompetansen når den kommunale skatteoppkreveren etter planen overføres til Skatteetaten 1. juni 2020, hvordan spørsmålet er utredet, og hvilken dialog det har vært med de berørte partene
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan statsråden tenker å følge opp det regjeringsoppnevnte utvalgets rapport om skattlegging av havbruksvirksomhet, med henvisning til at høringen nå er avsluttet
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 29.01.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan statsråden vil bidra til å utjevne konkurranseforskjellene som har oppstått mellom gipsplateprodusenter i og utenfor EUs kvotesystem, i og utenfor Norge