Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "I skolens forsmålsparagraf heter det at elever skal gis mulighet til å utvikle sine evner og anlegg. For en del elever betyr det ekstra ressurs- innsats fra skoleverkets side.

Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle denne delen av formålsparag- rafen?"


Les hele debatten