Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Vågan kommune enstemmig har påklagd departementets avgjørelse om å la Guds Menighet få opprette en privat grunnskole på Ørsnes

Datert: 20.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Departementet har godkjent søknaden fra Guds Menighet om å få opprette en privat grunnskole på Ørsnes i Vågan. Vågan kommune har enstemmig påklagd avgjørelsen, blant annet på grunn av at medlemmene er totalt underlagt lederens meninger, og det er kun den øverste prest som har offentlig uttalerett.

Mener ikke statsråden at dette er betenkelig, og må ikke lokale prioriteringer tillegges vekt?


Les hele debatten