Stortinget - Møte onsdag den 27. januar 1999 kl. 10

Dato: 27.01.1999

Ordinær spørretime

Presidenten: På grunn av det høye antall spørsmål som skal besvares, finner presidenten å måtte meddele at han med hjemmel i forretningsordenen § 53 nr. 3 siste ledd har bestemt at det kun vil bli gitt anledning til ett tilleggsspørsmål etter at hovedspørsmålet er besvart. Dette anses nødvendig for at dagens kart kan bli ferdigbehandlet innenfor den reglementsmessige tid for formiddagens møte.

Videre vil presidenten meddele at det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 12, fra representanten Tor Nymo til fiskeriministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Steinar Bastesen til fiskeriministeren, vil bli besvart av nærings- og handelsministeren på vegne av fiskeriministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 18-25, fra henholdsvis representantene Ane Sofie Tømmerås, Jørn L. Stang, Karita Bekkemellem Orheim, Ågot Valle, Jan Johnsen, Øystein Djupedal, Vidar Kleppe og Anne Helen Rui til justisministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av justisministeren, som har sykdomsforfall.

Spørsmål 26, fra representanten Synnøve Konglevoll til arbeids- og administrasjonsministeren, vil bli tatt opp av representanten Tomas Norvoll. Dessuten ble spørsmålene 31-33 besvart etter spørsmål 25.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 34

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 37

Spørsmål 38

Spørsmål 39

Spørsmål 40

Spørsmål 41

Spørsmål 42

Spørsmål 43