Muntlig spørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om godkjennelsen av en søknad om privat grunnskole for Guds Menighet i Ørsnes i Lofoten, som fører til at den kommunale grunnskolen blir lagt ned

Datert: 20.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A):


Les hele debatten