Spørretimespørsmål fra Audun Blegen (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hva det offentlige kan gjøre for å stimulere til en mer seriøs byggenæring gjennom sin anskaffelses- og kontraheringspraksis

Datert: 05.10.2006
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 11.10.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Audun Blegen (H)

Spørsmål

Audun Blegen (H): Det offentlige på ulike nivåer kjøper bygg- og anleggstjenester for ca. 80 mrd. kr i år. Byggenæringen sliter med at det er mange useriøse aktører i næringen. Byggenæringen ønsker ikke at useriøse bedrifter skal ha oppdrag for offentlige oppdragsgivere. Det offentlige må som oppdragsgiver opptre på en måte som fremmer seriøse bedrifter.

Hva kan det offentlige gjøre for å stimulere til en mer seriøs næring gjennom sin anskaffelses- og kontraheringspraksis?


Les hele debatten