Muntlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Om at det brukes 5,3 milliarder kr på integreringstiltak i Norge, og hvorvidt denne pengebruken er vellykket, med henvisning til demonstrasjonene i Oslo for kort tid siden

Datert: 21.01.2009
Besvart: 21.01.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Mitt spørsmål går til statsråd Huitfeldt.

For kort tid siden var det slik at barn og ungdom med innvandrerbakgrunn gikk berserk i gatene utenfor her, med angrep på eldre mennesker, på andre fredelige demonstranter, på politiet osv. Man kastet flasker, stein osv. og gikk berserk og knuste forretninger. Etter hva jeg har forstått i media, vil de involverte få liten eller ingen straff. Det er skremmende. Men enda mer skremmende er det når man hører ungdommen bli intervjuet på tv og kommentaren er at de syntes det var moro, og at de gjerne kunne tenke seg å delta på noe slikt igjen.

Selvfølgelig har foreldrene gjort en dårlig jobb med hensyn til disse gruppene, men samfunnet har også gjort en dårlig jobb. Jeg mener dette er et resultat av den arbeiderpartiledede snillistiske innvandringspolitikken, hvor man ikke stiller krav til foreldrene og til ungdommen.

Det brukes nå 5,3 milliarder kr på integreringstiltak i Norge. Under den sittende regjering har dette beløpet økt med over 800 mill. kr.

Mitt spørsmål til statsråden er om hun synes denne pengebruken er vellykket – om det er et eksempel på en vellykket integreringspolitikk at store grupper av barn og ungdom har falt så fundamentalt utenfor samfunnet vårt, og at de ikke har respekt for de verdier som er sentrale i vårt samfunn – og hva statsråden mener må gjøres med hensyn til disse gruppene.


Les hele debatten