Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til statsministeren

Om hvorvidt regjeringen vil gi en beklagelse til familien til en person som ble utpekt som gjerningsmann av politiet etter brannen på Scandinavian Star i 1990, med bakgrunn i at det ikke foreligger bevismessig grunnlag verken da eller nå for å utpeke han som gjerningsmann

Datert: 13.10.2016
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 19.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Etter brannen på Scandinavian Star i 1990 ble Erik Mørk Andersen utpekt som gjerningsmann av politiet, og i St.meld. nr. 63 for 1991-92: 'Det anses som overveiende sannsynlig at brannen ble anstiftet av en passasjer som selv omkom', jf. side 1, på side 14 er han identifisert. På Scandinavian Star-pressekonferansen 9. august sa politiet i Oslo at de 'vil understreke at det heller ikke foreligger bevismessig grunnlag verken da eller nå for å utpeke han som gjerningsmann'.

Vil regjeringen etter dette gi Andersens familie en beklagelse?


Les hele debatten