Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Om hvorvidt ikke vi må ha vår første store debatt i dette landet på mange tiår om hvor nært forholdet vårt til USA skal være, og om vi skal tilpasse oss USA felt etter felt, slik som tradisjonen har vært i norsk utenrikspolitikk, når verdiene til vår nærmeste allierte ikke lenger er våre

Datert: 09.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av utenriksminister Børge Brende

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Mitt spørsmål går til utenriksministeren.

Denne spørretimen har stått i fare for å bli en hyggelig passiar om at alt skal forbli som det var – men det kan det jo ikke. Jeg ser at statsministeren har sagt følgende i dag morges: «USA er vår nærmeste allierte», og vi har felles verdier. Nei, vi har ikke felles verdier med Donald Trump. Den personen som nå er valgt til president i USA, har ført en kampanje basert på nasjonalsjåvinisme, som har flørtet med rasistiske og sexistiske strømninger, og som har vist fram autoritære holdninger knyttet til grunnleggende demokratiske prinsipper og rettssikkerhetsprinsipper. Vi ser en president som møter den internasjonale klimautfordringen med en beskjed om at det skal brennes mer kull.

Det er nødvendig å føre en diskusjon også om hvem vi ønsker å være i dette, og de verdiene som denne kampanjen er vunnet på grunnlag av, er ikke våre verdier. Ikke bare er det ikke SVs verdier – jeg tror også det ikke er verdiene til de aller fleste i dette landet. Det vi ser, er et USA som verdimessig er på vei bort fra Norge. Da er det enkleste selvfølgelig å late som ingenting og si den typen ting som regjeringen har sagt i dag: at Trump har nyansert seg, at det nok kommer til å gå seg til, og at alt skal være slik som det har vært før. Men hva gjør vi egentlig når verdiene til vår nærmeste allierte ikke lenger er våre? Jo, da må vi ha vår første store debatt i dette landet på mange tiår om hvor nært forholdet vårt til USA skal være: Skal USA fremdeles få lov til å styre våre valg, f.eks. når det gjelder hvordan vi stemmer om atomvåpen i FN? Skal vi fortsatt være i samme forhandlingsgruppe i de internasjonale klimaforhandlingene hvis USA trekker seg fra Paris-avtalen? Skal vi tilpasse oss USA på felt etter felt, slik som tradisjonen har vært i norsk utenrikspolitikk?

Har dette virkelig ingenting å si for samarbeidet mellom Norge og USA?


Les hele debatten