Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorfor ikke Norge har ratifisert Domestic Workers Convention, som ble vedtatt av ILO i 2011, og når Stortinget kan forvente at regjeringen følger opp denne saken

Datert: 28.02.2019
Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189), ble vedtatt av ILO i 2011 og trådte i kraft i 2013. En rekke land har ratifisert konvensjonen, også noen europeiske land, men Norge har ikke gjort dette.

Hvorfor har ikke Norge ratifisert konvensjonen, og når kan Stortinget forvente at regjeringen følger opp denne saken?


Les hele debatten