Vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

I Stortingets møte 8. mars 2022 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

I

I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. gjøres følgende endringer:

§ 48 første ledd skal lyde:

Autorisasjonsordningen etter denne lov omfatter følgende grupper helsepersonell:

 • 1. ambulansearbeider

 • 2. apotektekniker

 • 3. audiograf

 • 4. bioingeniør

 • 5. ergoterapeut

 • 6. fotterapeut

 • 7. fysioterapeut

 • 8. helsefagarbeider

 • 9. helsesekretær

 • 10. hjelpepleier

 • 11. jordmor

 • 12. kiropraktor

 • 13. klinisk ernæringsfysiolog

 • 14. lege

 • 15. manuellterapeut

 • 16. naprapat

 • 17. omsorgsarbeider

 • 18. optiker

 • 19. ortopediingeniør

 • 20. ortoptist

 • 21. osteopat

 • 22. paramedisiner

 • 23. perfusjonist

 • 24. provisorfarmasøyt

 • 25. psykolog

 • 26. radiograf

 • 27. reseptarfarmasøyt

 • 28. sykepleier

 • 29. tannhelsesekretær

 • 30. tannlege

 • 31. tannpleier

 • 32. tanntekniker

 • 33. vernepleier

II

 1. Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene i loven skal tre i kraft til forskjellig tid.

 2. De som på det tidspunktet loven trer i kraft, bruker titlene manuellterapeut, naprapat, osteopat eller paramedisiner, kan fortsatt bruke titlene inntil de eventuelt får endelig avslag på søknad om autorisasjon som manuellterapeut, naprapat, osteopat eller paramedisiner. Retten til å bruke titlene faller likevel bort dersom det ikke er søkt om autorisasjon som manuellterapeut, naprapat, osteopat eller paramedisiner innen 12 måneder etter at det er åpnet for slik søknad.

 3. Kongen kan gi forskrift med ytterligere overgangsregler.

Masud Gharahkhani

president