Dyrehold og dyrevelferd

St.meld. nr. 12 (2002-2003), Innst. S. nr. 226 (2002-2003)

Vedtak 452

St.meld.nr.12 (2002-2003) - om dyrehold og dyrevelferd - vedlegges protokollen.