Suppleringsvalg til NATOs parlamentariske forsamling

Innst. S. nr. 2 (2008-2009)

Vedtak 3

Stortingsrepresentant Alf Ivar Samuelsen velges som varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for resten av stortingsperioden 2005–2009.