Trontaledebatt

Tilhører sak

Vedtak 1

Hans Majestet Kongens tale til det 157. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring (trontaledebatt)

- vedlegges protokollen.