Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll

Dokument 3:7 (2013-2014), Innst. 101 S (2014-2015)

Vedtak 331

Dokument 3:7 (2013–2014) – Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll – vedlegges protokollen.