Representantforslag om eksport av norsk militært materiell til krigsområder

Dokument 8:71 S (2018-2019), Innst. 241 S (2018-2019)

Vedtak 511

Dokument 8:71 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om eksport av norsk militært materiell til krigsområder – vedlegges protokollen.