Representantforslag om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov

Dokument 8:78 S (2018-2019), Innst. 263 S (2018-2019)