Representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever

Dokument 8:153 S (2018-2019), Innst. 32 S (2019-2020)