Representantforslag om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus

Dokument 8:147 S (2019-2020), Innst. 205 S (2020-2021)

Vedtak 604

Stortinget ber regjeringen sikre at ansatte involveres i planlegging og evaluering av nye sykehusbygg.

Vedtak 605

Stortinget ber regjeringen sørge for tiltak som kan bidra til økt bruk av avtalespesialister i helseforetakene, og informere Stortinget på egnet vis.

Vedtak 606

Dokument 8:147 S (2019–2020) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand og Per Olaf Lundteigen om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus – vedlegges protokollen.