Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst

Innst. 373 S (2020-2021)

Vedtak 931

Innst. 373 S (2020–2021) – Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen i Sak om Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst – vert lagd ved møteboka.