Representantforslag om å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten

Dokument 8:193 S (2020-2021), Innst. 423 S (2020-2021)

Vedtak 971

Stortinget ber regjeringen igjen gå i dialog med KS og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner med sikte på å sikre barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skoler og andre offentlige bygninger lokalt og bidra til likebehandling ved utlån.