IT-avdelingen

Avdelingen har det helhetlige ansvaret for brukerstøtte, drift, vedlikehold og utvikling av Stortingets IT-tjenester.

Avdelingssjef: Rebekka Gundhus, tlf. 23 31 25 09.
rebekka.gundhus@stortinget.no

IT-brukertjenester

Brukerstøtte i Stortingets IT-løsninger og generell pc-, nettbrett- og mobilsupport.
Seksjonsleder: Christine Brix Andersen, tlf. 23 31 37 20.
IT-hjelp.postmottak@stortinget.no

IT-drift

Drift av infrastruktur, IT-plattform og lyd/bildeinstallasjoner.
Seksjonsleder: Espen Dahl, tlf. 23 31 27 49.
espen.dahl@stortinget.no

IT-utvikling

Kontinuerlig videreutvikling og vedlikehold av de parlamentariske IT-systemene.
Seksjonsleder: Thomas Werenskiold, tlf. 23 31 25 47.
thomas.werenskiold@stortinget.no

IT-virksomhetsstøtte

Brukerorientert forvaltning av IT-porteføljen i et helhetsperspektiv.
Seksjonsleder: Anita Blomberg, tlf. 23 31  35 44
anita.blomberg@stortinget.no

IT-strategi og innovasjon

Helhetlig tilnærming til langsiktig utvikling på IT-området når det gjelder IT-arkitektur og teknologivalg.
Seksjonsleder: Frode Rein, tlf. 23 31 25 45.
frode.rein@stortinget.no


Sist oppdatert: 03.01.2022 15:13