Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Budsjettsyklusen

Fra arbeidet med statsbudsjettet starter i departementene og til Riksrevisjonens revisjon av statsbudsjettet behandles i Stortinget, går det ca. 3 1/2 år. Men tiden fra Stortinget mottar forslaget til budsjett og til endelige budsjettvedtak fattes, er meget knapp. Stortinget har omtrent 2 1/2 måned på dette arbeidet, og arbeidet med budsjettet preger derfor hele høstsesjonen.

Tidsplan for budsjettarbeidet

( t= budsjettåret )

Tidsplan for budsjettarbeidet
Budsjettet fra regjeringen til Stortinget  
Fagproposisjonene i statsråd  midten av september (t-1)
Gul bok (Prop. 1 S) i statsråd ca. 20 sept. (t-1)
Stats- og nasjonalbudsjettet legges frem for Stortinget innen seks dager etter Stortingets åpning i oktober (t-1)
Siste frist for framlegging av tilleggsproposisjoner 10. november (t-1)
Stortingets arbeid med statsbudsjettet  
Finanskomiteen avgir innstilling om fordelingen av inntekter på de enkelte politikkområdene («rammeområder») innen 20. november (t-1)
Stortinget vedtar fordelingen på rammeområdene innen 27. november (t-1)
De øvrige komiteenes innstillinger behandles, det fattes endelig budsjettvedtak (saldert budsjett) innen 15. desember (t-1)
Revidert nasjonalbudsjett og tilleggsproposisjoner for 1. halvår  
Revidert nasjonalbudsjett (stortingsmelding, proposisjon om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer og lovproposisjon) fremmes for Stortinget innen 15. mai (t)
Finanskomiteen avgir innstilling om revidert nasjonalbudsjett senest andre fredag i juni (t)
Revidert nasjonalbudsjett vedtas i Stortinget senest tredje fredag i juni (t)
Nysaldering og tilleggsproposisjoner for 2. halvår 
Omgrupperingsproposisjonene fra det enkelte fagdepartement legges frem slutten av november (t)
Nysalderingsproposisjonen fra Finansdepartementet legges frem begynnelsen av desember (t)
Nysaldert budsjett vedtas  ca. 20. desember (t)
Statsregnskapet  
Statsregnskapet legges frem mars/april (t+1)
Stortingsmeldingen om statsregnskapet vedlegges protokollen mai/juni (t+1)
Riksrevisjonens rapport om anmerkninger til statsregnskapet behandles vårsesjonen (t+2)  
Sist oppdatert: 14.11.2023 10:49
: