Om representantforslag

Stortingsrepresentantene kan på eget initiativ ta opp saker i Stortinget – representantforslag.  

Representantforslagene blir behandlet på samme måte som saker fra regjeringen. Det finnes tre typer av representantforslag:

  • Representantforslag  S er forslag til vedtak vedrørende alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak)
  • Representantforslag  L er forslag til vedtak vedrørende lovsaker (lovvedtak)
  • Representantforslag  L S er forslag til vedtak vedrørende både alminnelige saker, budsjettsaker (stortingsvedtak) og lovsaker (lovvedtak)

Representantforslagene består vanligvis av to deler: Bakgrunn inneholder en begrunnelse for forslaget som blir lagt frem, deretter følger selve forslaget.

Representantforslaget blir først sendt til en komité for behandling der. Komiteen avgir deretter en innstilling til Stortinget. Er det behov for utredning, foreslår komiteen at forslaget sendes til regjeringen for utredning der.

Representanter fra ulike partier kan gå sammen om representantforslaget, men en enkelt representant kan også fremme en sak alene.

Representantforslagene trykkes som en del av dokumentserien, derfor kalles de også «Dokument nr. 8» eller «Dokument 8-forslag». I løpet av en sesjon blir det behandlet godt over hundre representantforslag.


Sist oppdatert: 24.10.2018 14:52