Byråkratene av Synnøve Anker Aurdal. Foto: Stortinget.

Byråkratene av Synnøve Anker Aurdal. Foto: Stortinget.

Om Stortingets kunstsamling

Stortingets kunstsamling består av over 800 malerier, grafiske blad, skulpturer, kunsthåndverk og installasjoner. 

Samlingen er et resultat av gaver fra privatpersoner og institusjoner, lån fra Nasjonalmuseet, bestillingsoppdrag – ofte i forbindelse med jubileer og ombygninger – og egne innkjøp.

Stortingets kunstsamling på nett

I Stortingets kunstsamling på nett presenteres et utvalg av Stortingets kunstsamling i ulike, men ikke ekskluderende kategorier. Utvalget er dynamisk, og det kommer stadig nye verk til etter hvert som samlingen utvides.

Kunstens plassering i nettopp Stortinget gir den en tilleggsdimensjon i krysningspunktet mellom kunst, historie og politikk. Kunstsamlingen forteller om Stortingets historie og politiske virke, men den gir også stortingsrepresentanter og andre ansatte inspirasjon og påfyll i hverdagen. Med dette som utgangspunkt har vi delt inn samlingen i disse kategoriene:

Eidsvold 1814 av Oscar Wergeland. Foto: Stortinget.
Eidsvold 1814 av Oscar Wergeland. Foto: Stortinget.
 • Eidsvollsmenn
 • Eidsvolls plass
 • Gjennom tunnelen
 • Historiske hendelser
 • Karikaturer og politikk
 • Konger
 • Kvinner i politikken
 • Politikere
 • Statsministere
 • Stortingsbygningen
 • Stortingspresidenter 
 • Rundt omkring i landet
 • På kontoret – grafikksamlingen 
 • Øvrig kunst

En omfattende og bred samling bygget opp over tid

De første kunstverkene i samlingen som kom fra 1870-tallet av, var ikke tenkt som kunstverk, men som portrettgjengivelser av forhenværende politikere.

I løpet av de første 50 årene i eget hus tok ikke Stortinget selv initiativ til noen kunstnerisk utsmykning. Det som kom til samlingen, var portretter – både malerier og byster – som alle ble gitt som gaver. Enkeltpersoner, organisasjoner eller partigrupper ønsket på denne måten å hedre fremstående politikere og sikre at ettertiden ville minnes dem. Gavene var ikke primært ment som utsmykning, og den kunstneriske kvaliteten er noe varierende.

I 1914 tok Stortinget for første gang selv initiativ til innkjøp av kunst. Grunnlovens 100-årsjubileum ble markert ved å hedre de mest fremtredende av de 112 eidsvollsmennene med portretter til det som i dag heter Eidsvollsgalleriet.

Det andre store innkjøpet av kunst kom i forbindelse med ombygningene på 1950-tallet. Det ble holdt en utsmykningskonkurranse, og tre monumentalverk kom på plass i de nye delene av stortingsbygningen: trappehallen og vandrehallen. Samtidig ble det kjøpt inn grafikk til møterom og stortingsrepresentantenes kontorer. Det skulle gå ytterligere 30 år før Stortinget tok initiativ til en mer planmessig utsmykning. I 1990 møttes utvalget for kunstnerisk utsmykning for første gang.

Stortingets kunstutvalg

10. mai 1990 etablerte Stortingets presidentskap et eget kunstutvalg. Utvalget sørger for at Stortinget får et representativt utvalg kunstverk av anerkjente kunstnere, med hovedvekt på norske. Utvalget foreslår også plassering av kunsten, først og fremst i de offentlige områdene og fellesrommene i Stortingets bygninger. Utvalget vurderer også tilbud om kunstneriske gaver til Stortinget.

Kunstutvalget nedsettes av presidentskapet for hver stortingsperiode og består av:

 • to stortingsrepresentanter
 • to representanter fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, med fagkompetanse på henholdsvis eldre kunst og samtidskunst

Medlemmer av kunstutvalget for stortingsperioden 2021−2025

 • Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen, leder
 • Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg
 • Seniorkurator Andrea Kroksnes, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Seniorkurator Wenche Volle, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Stortingets administrasjon utpeker utvalgets sekretær.

Tilbake til Stortingets kunstsamling på nett.


Sist oppdatert: 27.04.2022 16:29